Mobil logo


Visningsträdgård
Inspiration till din trädgård hittar du i vår fina visningsträdgård! Den är indelad i fem olika små trädgårdsrum som är inramade med häckar av idegran och bok. Var och ett med sitt eget tema; asiatiska, romantiska, strikta, woodland och fruktträdgård. Här vill vi ge dig inspiration och idéer om vilka växter som passar i din trädgård och du får här möjlighet att se vissa utvalda växter i sin färdiga form.
Välkommen!