Mobil logo

VÄXTGARANTI

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska få en frisk och sortäkta planta.
Växtgarantin gäller fleråriga vedartade växter såsom prydnadsträd, buskar, häckplantor, barrväxter, rododendron azaleor, rosor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar. Om du misslyckats med någon växt, trots att du följt våra planteringsråd och skötselanvisningar, bör du låta växten eller växterna stå kvar på växtplatsen och kontakta oss.
 
EVENTUELLA MISSLYCKANDEN ANMÄLES VID:
VÅRKÖP (mars-maj) senast inom 5 månader
SOMMARKÖP (juni-augusti) senast inom 2 månader
HÖSTKÖP (september-november) senast juni följande år
 
GARANTIN OMFATTAR INTE:
Perenner, krukväxter och sommarblommor
Växter som är prisnedsatta
Växter som skadats vid transport eller plantering
Växter som fått bristfällig skötsel, t.ex. felaktig vattning
Växter som planterats i krukor, kärl eller liknande
Växter som efter plantering fått sjukdomar, skadedjur eller viltangrepp
Växter som drabbats av vinterskador eller tjältorka
Vintergröna växter som planterats efter sista sept. då de ofta får vinterskador (undantag Taxus ’Hillii’)
Vissnesjuka på storblommig klematis
Blommande bambu
Buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladum buxicola efter plantering

Spar alltid kassakvitto – kvittot gäller som garantisedel.

PLANTERA RÄTT!

Det är mycket viktigt att plantering av växter och skötsel under etableringen utförs på rätt sätt.

Om ni är osäkra på hantering och förfarandet, kontakta oss. Fråga i första hand våra kunniga och erfarna trädgårdsmästare om råd.

Om inte plantering och skötsel under etableringen sker på rätt sätt, eller med rätt förutsättningar täcks inte växten av vår växtgaranti.

Vid reklamation ska alltid kassakvitto och planta/plantor visas upp.